בית המשפט העליון

תיקים

רע”א 4192/16 ‏אל על נתיבי אוויר לישראל בע”מ נ' ‏HERITAGE AFFINITY ENTERPRISES LLC (פורסם בנבו, 14.6.2016).

דיון אזרחי – חיוב בערובה להבטחת הוצאות

לפסק הדין

רע”א 5653/16 ‏סרגון נטוורקס בע”מ נ' יהושע חזן (פורסם בנבו, 13.10.2016).

תובענה ייצוגית – גילוי מסמכים בהליך לאישור תובענה ייצוגית

לפסק הדין

רע”א 9745/16 ‏‏Comverse Technology Inc‏ נ' אורית דויטש (פורסם בנבו, 8.8.2017).

תובענה ייצוגית – דיני ניירות ערך

לפסק הדין

בגץ 5998/12 ‏גיא רונן ו-684 אחרים נ' כנסת (פורסם בנבו, 25.8.2013).

משפט חוקתי – ביקורת שיפוטית

לפסק הדין

רע”א 2017/10 ‏הלל קופרמן נ' ‏DRY MILLS LTD‏, חברה זרה הרשומה בגיברלטר (פורסם בנבו, 6.11.2012).

בוררות – בקשה לביטול פסק בורר

לפסק הדין

רע”א 9686/09 נאות אואזיס מלונות בע”מ נ' מרדכי זיסר (פורסם בנבו, 21.2.2010).

דיון אזרחי- אי הפקדת עירבון

לפסק הדין

ע”א 1471/06 עגיב יעוץ וניהול בע”מ נ' יאיר רבינוביץ, רו”ח-יו”ר הרשות לבקרת תקציבים (פורסם בנבו, 6.3.2008).

דיון אזרחי- סדר דין מקוצר והתנגדות לביצוע שטר

לפסק הדין

ע”א 10738/04 אופקום 2000 אינק נ' קומברס מערכות בע”מ (פורסם בנבו, 16.1.2005).

דיון אזרחי -בקשת פסלות מלשבת בתיק

לפסק הדין

רע”א 3888/04‏ שרבט נ' שרבט, פ”ד נט(4) 49.

בתי-משפט - הליכים לפי פקודת ביזיון בית המשפט

לפסק הדין

ע”א 11173/02 אלוניאל בע”מ נ' זאב בר בנין ופיתוח 1994 בע”מ (פורסם בנבו, 3.4.2006).

חוזים - כוונת הצדדים המתווה את פירושו ומשמעותו המשפטית של מסמך

לפסק הדין

ע”א 11100/02‏ רונן חצור נ' ניסים דותן (פורסם בנבו, 16.2.2004).

ראיות – נטל השכנוע בטענות ”הודאה והדחה” והתערבות ערכת ערעור בקביעות מהימנות

לפסק הדין

ע”א 10892/02‏‏ נאות אואזיס מלונות בע”מ נ' מרדכי זיסר (פורסם בנבו, 6.6.2005).

בוררות – צדדים לבוררות וחליף

לפסק הדין

ע”א 10385/02‏ מכנס נ' ריג'נט השקעות בע”מ, פ”ד נח(2) 53.

תאגידים וחוזים - הטלת אחריות אישית על מנהל בגין ניהול משא ומתן שלא בתום-לב על-ידי החברה

לפסק הדין

ע”א 610/94 בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה, פ”ד נז(4) 289.

תאגידים - חובת הזהירות של דירקטורים

לפסק הדין
נגישות